Płatność

  • by

Po wysłaniu ankiety prosimy o dokonanie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 PLN na rachunek bankowy Towarzystwa Oświatowego prowadzony w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. o numerze 56 1750 0012 0000 0000 2648 9407. Wpłata nie podlega zwrotowi.

Z opłaty są zwolnieni absolwenci naszych szkół oraz finaliści olimpiad.